Doanh nghiệp Fintech Ấn Độ điêu đứng vì COVID-19

Dù nhu cầu thanh toán số gia tăng trong mùa COVID-19, nhưng các doanh nghiệp Fintech ở Ấn Độ đã và đang chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch này.