Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin tài khoản cá nhân theo đề nghị của ngành thuế

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5-12, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế.