Tập đoàn Masan (MSN) chốt danh sách cổ đông phát hành 236 triệu cổ phiếu thưởng

Tỷ lệ phát hành là 20%.

Ngày 13/4 tới đây CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 236,1 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 2.361 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC công ty mẹ gần nhất được kiểm toán.

BCTC công ty mẹ năm 2021 ghi nhận năm 2021 Masan đạt 1.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với số lỗ 1.322 tỷ đồng ghi nhận năm 2021. Tính đến 31/12/2021 Công ty mẹ Masan còn 2.382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 11.084 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu MSN hiện giao dịch quanh mức 142.200 đồng/cổ phiếu, giảm 16,8% so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn Masan (MSN) chốt danh sách cổ đông phát hành 236 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.
https://cafef.vn/tap-doan-masan-msn-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-236-trieu-co-phieu-thuong-20220331231502942.chn

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://www.fre.vn/tap-doan-masan-msn-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-236-trieu-co-phieu-thuong-a23091.html