Kinh Bắc (KBC) bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Theo nghị quyết ngày 16/8, tổng nhu cầu vốn của KBC là 4.340 tỷ đồng, tương ứng giá bán mỗi cổ phiếu đạt 43.400 đồng/cổ phiếu - cao hơn cả thị giá chốt phiên 14/9 là 41.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán: KBC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua bổ sung, làm rõ nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, KBC dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt chào bán thành công, KBC có thể thu về ít nhất 2.800 tỷ đồng. 

Kinh Bắc (KBC) bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu KBC 1 năm gần đây

Trước đó, theo nghị quyết ngày 16/8, tổng nhu cầu vốn của KBC là 4.340 tỷ đồng, tương ứng giá bán mỗi cổ phiếu đạt 43.400 đồng/cổ phiếu - cao hơn cả thị giá chốt phiên 14/9 là 41.500 đồng/cổ phiếu. Về chi tiết phương án sử dụng vốn, 534 tỷ đồng vào bổ sung vốn lưu động (12,3%); 1.500 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát (34,6%); và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng (53,1%).

Cập nhật gần nhất, KBC đã ra nghị quyết bổ sung thêm trường hợp phân bổ vốn sau đợt phát hành. Theo đó, trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì Công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu ở trên. 

Còn trong trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn thì KBC sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tiếp tục tăng phần vốn góp tại Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Về kết quả kinh doanh, riêng quý 2/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 448 tỷ đồng tăng tới 296% so với quý 2/2020. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, tương ứng gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước. LNST công ty mẹ là 34 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 3 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2021 tăng đột biến là do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị. Trên thực tế, mặc dù kết quả quý 2 tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên so với 2 quý gần đây thì lại thấp hơn đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, tăng 647% so với cùng kỳ năm trước đồng thời hoàn thành 39% mục tiêu về lợi nhuận cả năm

Kinh Bắc (KBC) bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu - Ảnh 2.

Phương Linh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://www.fre.vn/kinh-bac-kbc-bo-sung-phuong-an-su-dung-von-tu-dot-phat-hanh-rieng-le-100-trieu-co-phieu-a11950.html