qc

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12/4 đến 15/4/2022

12/04/2022 18:46

Trong đó Tập đoàn Masan phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, Gỗ An Cường (ACG) phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%.

Tuần mới từ 12/4 đến 15/4/2022 có 6 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có Tập đoàn Masan (MSSN), có Gỗ An Cường (ACG)...

Ngày 12/4/2022: MSN, DC1

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) phát hành 236 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 2.361 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC công ty mẹ gần nhất được kiểm toán.

BCTC công ty mẹ năm 2021 ghi nhận năm 2021 Masan đạt 1.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với số lỗ 1.322 tỷ đồng ghi nhận năm 2021. Tính đến 31/12/2021 Công ty mẹ Masan còn 2.382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 11.084 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (DC1) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%.

Ngày 13/4/2022: ACG

Ngày 13/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán ACG) chốt danh sách cổ đông phát hành 43,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50%. Như vậy với hơn 87,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gỗ An Cường sẽ phát hành khoảng 43,82 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 438 tỷ đồng.

Năm 2021 Gỗ An cường đạt 3.294 tỷ đồng doanh thu, giảm 12,3% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 8,3% về mức 451 tỷ đồng. EPS đạt 4.513 đồng. Tính đến 31/12/2021 Gỗ An Cường còn 1.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 25 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 1.419 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 14/4/2022: HJS, SFN, DTV

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/4/2022.

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN) chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 23/5/2022.

CTCP Phát triển điện Trà Vinh (DTV) chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/4/2022.

Ngày 15/4/2022: CDP

CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha (CDP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%, trong đó cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 2% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/4/2022.

https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-12-4-den-15-4-2022-20220410161701739.chn

Thái Mạnh

Theo Trí thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết "Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12/4 đến 15/4/2022" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (fre.vn2019@gmail.com) hoặc số Hotline (0983.959.254).