qc

ĐHCĐ VietABank: Mục tiêu lợi nhuận 1.158 tỷ đồng trong năm nay, tăng mạnh vốn điều lệ

29/04/2022 10:39

Năm 2022 VietABank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.400 tỷ lên 7.200 tỷ đồng thông qua chia cổ tức, ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank; mã chứng khoán: VAB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo  HĐQT, Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ…

Trình bày báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Trọng - Quyền Tổng giám đốc VietABank cho biết, trong năm 2021, hoạt động của VietABank tiếp tục ổn định, an toàn, hiệu quả trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng tài sản của VietABank đạt 101.033 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2021; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 69.573 tỷ đồng, tăng 14,8%  so với năm 2020, đạt 105% kế hoạch; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 54.520 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 128% kế hoạch năm. VietABank tiếp tục củng cố chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 1,89%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm 2021, nhiều sự kiện lớn đánh dấu bước chuyển biến mới của VietABank: 445 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán VAB chính thức giao dịch trên UPCoM; Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody’s công bố xếp hạng tín nhiệm B2 và đánh giá triển vọng ổn định; Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020.

Từ những kết quả khả quan đã đạt được năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tổng tài sản đạt 111.156 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Huy động từ TCKT và dân cư đạt 76.555 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 3%. Ngân hàng thực hiện tăng vốn điều lệ lên 7.200 tỷ đồng theo phương án: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:  59.395. 605 cổ phần (tương đương mức chia cổ tức 11%); Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động VietABank ESOP: 15.000.000 cổ phần; Phát hành cổ phiếu chào bán cho CĐ hiện hữu: 105.604.395 cổ phần.

Năm 2022, VietABank xác định mục tiêu: Triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào các ngành nghề trọng tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, đầu tư hệ thống CNTT, mở rộng mạng lưới, tăng cường hiệu quả kinh doanh của các điểm giao dịch.

https://cafef.vn/dhcd-vietabank-muc-tieu-loi-nhuan-1158-ty-dong-trong-nam-nay-tang-manh-von-dieu-le-20220429062745953.chn

Thanh Bình

Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang đọc bài viết "ĐHCĐ VietABank: Mục tiêu lợi nhuận 1.158 tỷ đồng trong năm nay, tăng mạnh vốn điều lệ" tại chuyên mục Tài chính. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (fre.vn2019@gmail.com) hoặc số Hotline (0983.959.254).