qc

Nhiều triển vọng trong hoạt động ngân hàng Quý 4

Đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã tác động nhất định đến ngành ngân hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dự báo, hoạt động ngân hàng sẽ có nhiều triển vọng trong quý 4/2021 và những tháng đầu năm 2022