TPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam cho phép giao dịch bằng thẻ ATM nội địa tại Hàn Quốc

Bên cạnh thẻ ghi nợ quốc tế hay thẻ tín dụng, TPBank vừa mới cho phép tất cả các chủ thẻ nội địa có thể thực hiện ngay các giao dịch thanh toán, rút tiền ở thị trường Hàn Quốc.