Hệ sinh thái ngân hàng mở (Open Banking) sẽ là tương lai của ngành ngân hàng

Tương lai ngành ngân hàng sẽ không chỉ bó hẹp trong các ngân hàng mà còn có thể mở rộng ra các dịch vụ tài chính khác. Từ đó góp phần tạo ra một hệ sinh thái ngân hàng mở (Open Banking).