Lời hứa bán 10% cổ phần Tesla của Elon Musk đã được thực hiện đến đâu?

Sau vài ngày "nghỉ ngơi", Elon Musk tiếp tục bán cổ phần trong Tesla. Hiện tại, vị tỷ phú đã đi được hơn 1 nửa chặng đường trong lời cam kết bán 10% cổ phần trong hãng xe điện.