Thu lợi nhuận khổng lồ sau 2 lần tăng lãi suất, các ngân hàng vẫn từ chối tăng lãi cho người tiết kiệm

Kết quả kinh doanh của các ngân hàng làm người gửi tiết kiệm cảm thấy sôi sục cảm giác bất công và tức giận.