Cơ quan phát triển Pháp cho BIDV vay ưu đãi 100 triệu USD, không cần bảo lãnh Chính phủ

AFD sẽ cung cấp cho BIDV khoản vay dài hạn trị giá 100 triệu USD và khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 300.000 EUR cho BIDV và các khách hàng của ngân hàng này.