Chuyển động ngân hàng Việt: 'Tây ra, Á vào'

Trái ngược với xu hướng rút dần của các ngân hàng Âu - Mỹ, các ngân hàng Đông Á và Đông Nam Á đang gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện ở Việt Nam, qua cả kênh trực tiếp và gián tiếp.