STB đã bán 88% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, giao dịch đột biến

Ngân hàng đã bán 72,7 triệu cổ phiếu quỹ tính đến 23/7. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 36 triệu cổ phiếu STB từ đầu tháng 7. Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết ngân hàng đang xin cơ chế để mua lại khoản 32,5% vốn do VAMC quản lý và bán cho nhà đầu tư ngoại với giá 33.000-34.000 đồng/cp.