Ngân hàng mắc kẹt với nợ xấu hàng trăm, nghìn tỷ của nhiều đại gia tiếng tăm

Từng là những đại gia có tiếng một thời, nhưng doanh nghiệp dần rơi vào làm ăn sa sút, không trả được nợ. Nhiều tài sản đảm bảo bị ngân hàng thu hồi và phát mại nhiều lần, thậm chí liên tục đại hạ giá cũng không bán được.