Eximbank lên kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (Eximbank) đặt mức lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm nay là 2.150 tỷ đồng.