Điểm danh những dự án giao thông được khánh thành và khởi công trong năm Canh Tý

Nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng được khánh thành, khởi công trong 2020 đã góp phần cải thiện năng lực hạ tầng, tăng năng lực lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...