qc

Vì sao Trường Thọ là trung tâm thành phố Thủ Đức?

Quận Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng Khu đô thị Trường Thọ.