Giới siêu giàu đẩy mạnh bán cổ phiếu khi chứng khoán toàn cầu tăng mạnh

Một số người giàu nhất thế giới đã bán hơn 3 tỷ USD cổ phần của mình trong công ty lớn kể từ tháng 8, đa dạng hóa tài sản thị trường chứng khoán phục hồi.