Sự bùng nổ của thương mại điện tử tạo đòn bẩy để chuỗi cung ứng phát triển bền vững

Đại dịch COVID-19 là đòn bẩy cho sự bùng nổ của thương mại điện tử (hay E-commerce) và có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp. Đại dịch cũng làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng và tạo nên sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ.