Mở cửa du lịch: Quá thận trọng sẽ đánh mất nhiều cơ hội

Thận trọng trong mở cửa du lịch là cần thiết, song theo nhiều chuyên gia, nếu quá thận trọng, ngành du lịch sẽ đánh mất nhiều cơ hội phục hồi.