Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào ?

Theo các chuyên gia, nếu bitcoin không sớm lấy lại mức 35.000USD/BTC thì rất có thể sẽ giảm giá xuống vùng 25.000 USD/BTC.