Cổ phiếu ngân hàng lại đua nhau lao dốc, SHB chạm đáy hơn 5 tháng

Trong số 27 mã ngân hàng giao dịch trên 3 sàn thì hôm nay có tới 20 mã giảm giá, trong đó có cổ phiếu giảm hơn 5%.