Thành viên TNG Holdings đã bán 8 triệu cổ phiếu MSB

Công ty này bán ra cổ phiếu MSB đúng lúc giá chạm đáy 1 tháng.