"Công chúa Huawei" được thả, Trung Quốc đang thắng thế?

Mỹ đã đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng của Trung Quốc là thả bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Tập đoàn Huawei, để cải thiện mối quan hệ song phương.