Chi gần 3 tỷ đô để trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter và đẩy cổ phiếu tăng 27% trong 1 phiên, Elon Musk đang 'ủ mưu' gì?

Thông báo mới này đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Musk với Twitter là gì. Sau khi nắm giữ cổ phần của công ty này, ông chia sẻ "đang suy nghĩ nghiêm túc" về việc thành lập một nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình.