Ngân hàng Nhà nước 6 năm liên tiếp dẫn đầu về cải cách hành chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt điểm cao nhất trong số các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, với 95.88/100 điểm và tiếp tục xếp vị trí thứ 1.