qc

Kienlongbank tái bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - KLB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.