qc

Nhà băng ngoại theo chân doanh nghiệp FDI

Từ đầu năm đến nay đã có hàng chục ngân hàng nước ngoài được cấp phép mở chi nhánh mới tại Việt Nam. Tiềm năng mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng ngoại vẫn được đánh giá là tích cực trong nhiều tháng tới.