Viglacera Tiên Sơn (VIT): Năm 2022 đặt mục tiêu lợi nhuận 60 tỷ đồng, dự kiến quý 1 lỗ 11 tỷ đồng

Năm 2022, Viglacera Tiên Sơn (VIT) dự kiến đầu tư hơn 634 tỷ đồng trong năm 2022, trong đó lớn nhất là ở dự án Bạch Mã.