Xuất khẩu gạo khởi sắc, Trung An Rice (TAR) báo lãi quý 1/2022 gấp 8 lần cùng kỳ

Về hoạt động tài chính, doanh thu đạt gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 250 triệu đồng. Như vậy, Trung An đã thu được nguồn lợi lớn từ hoạt động này, tương ứng mức tăng gấp gần 26 lần cùng kỳ. Theo đó, chi phí tài chính cũng tăng 32% đạt 17 tỷ đồng.