4 cổ phiếu đầu ngành theo lựa chọn của chuyên gia HSBC

Chuyên gia phân tích của HSBC Global Research (HSBC) chỉ ra bốn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao ở các lĩnh vực khác nhau nhờ vào xu hướng số hóa, nhu cầu mua sắm gia tăng và sở hữu danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Trong đó, tiêu dùng là một trong những lĩnh vực được HSBC đánh giá nhiều triển vọng.