Thuật quản trị của Chủ tịch Gỗ An Cường Lê Đức Nghĩa

Sự thành công mà ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Công ty CP Gỗ An Cường đạt được đến ngày hôm nay là nhờ vào sự đam mê, tính quyết liệt và kỷ luật trong việc quản trị bản thân.