Hiệp hội BĐS Tp.HCM: Bất động sản đang lệch pha cung - cầu

Với cơ cấu sản phẩm nhà ở hiện nay, theo Hiệp hội BĐS TpHCM là biểu hiện rõ rệt của tình trạng “lệch pha cung - cầu”, phát triển thiếu cân đối, thiếu bền vững, do rất thiếu loại nhà ở vừa túi tiền và có dấu hiệu thừa cung nhà ở cao cấp.