Vinaconex ITC vay gần 2.500 tỷ từ Sacombank để hồi sinh siêu dự án Cát Bà Amatina sau gần 1 thập kỷ bất động

Đây là dự án vừa được lãnh đạo Hải Phòng đồng ý chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex tiếp tục triển khai thực hiện sau 3 năm thu hồi.