Bài học về sự khôi phục nền kinh tế từ những thành phố phát triển nhất miền Trung Tây nước Mỹ

Hàng chục bang phía Trung Tây của Mỹ có tổng dân số trên 68 triệu người, tương đương với dân số của cả Vương quốc Anh. Họ cùng chia sẻ một nền kinh tế trị giá khoảng 4 nghìn tỷ USD, tương đương với GDP của Đức - quốc gia đứng thứ 4 thế giới về xếp hạng GDP.