Nhà tài trợ chi "mạnh" cho Đảng Dân chủ nhằm đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử

Tại các bang truyền thống và "dao động" đang chứng kiến một dòng tiền lớn tài trợ chảy vào để mong có thể đánh bại ông Trump trong cuộc đua Tổng thống sắp tới.