Techcombank chuẩn bị phát hành 4,76 triệu cổ phiếu ESOP, không hạn chế chuyển nhượng

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cp. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng.